Opis

SLAMA KOT NASTILJ Prednosti posebno narezane in odprašene slame Lenabox: povečana vpojnost slame omogoča boljšo vezavo gnojevke, zaradi boljše vezave amonijaka se bistveno zmanjšajo vonjave v hlevu. V primerjavi z običajno slamo, Lenabox slama vpija vlago po celotni dolžini. Boljša vpojnost vpliva na manjšo potrebno količino nastilja. Kot nastilj slamo Lenabox uporabljamo predvsem v konjereji, reji perutnine in prašičereji. Pri uporabi kot nastilj za konje na boks (velikosti 8 – 12 m2) uporabimo 2 -3 bale slame Lenabox. Iz boksa dnevno odstranimo iztrebke ter nadomestimo odstranjeno količino slame. V povprečju tedensko dodajamo 1 – 2 bali. Enkrat mesečno priporočamo zamenjavo celotnega nastilja. SLAMA KOT KRMA Uporaba slame Lenabox kot dodatek v krmnem obroku ugodno vpliva na proces prežvekovanja, saj je slama drobljena in na kratko narezana. V krmni obrok se doda količina slame kot je predvideno iz izračunanega krmnega obroka.

Krma in slama
  • slama
  • krma
  • nastilj
Delite na: