Mreža proti toči / Hail net -

Kontaktiraj

Opis

S protitočnimi mrežami na najboljši način zaščitimo pridelke in rastline pred naravnimi ujmami. Na varen in učinkovit način ščitijo kmetijske investicije. Ščitijo tudi pred vetrom, mrazom, ptiči… in izboljšajo kakovost ter količino pridelka. - Hail nets protect crops and plants from natural disasters in the best way. They protect agricultural investments in a safe and effective way. They also protect against wind, cold, birds… and improve the quality and quantity of the crop.