Registracija blagovne znamke (SLO) - Storitve za registracijo blagovne znamke za območje Republike Slovenije

Kontaktiraj

Opis

Kot zastopniki za znamke pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL), za vas vodimo celoten postopek registracije blagovne znamke pri UIL. Tako registrirana blagovna znamka velja v Republiki Sloveniji. S pristopom 80 % načrtovanje in 20 % izvedba, se z vami že v fazi pred vložitvijo prijave blagovne znamke posvetujemo o tem kaj želite, da vaša blagovna znamka sporoča kupcem, katere storitve in izdelke predstavlja. Nakar v sodelovanju z vami izberemo ustrezne razrede blaga in storitev, za katere bo podana zahteva za registracijo blagovne znamke, svetujemo vam, ali vaša blagovna znamka glede na zunanji videz in izgled zadostuje vsem zahtevanim kriterijem, ali je primerna za registracijo, opravimo pregled evidenc, če morebiti obstaja podobna blagovna znamka, nato v sodelovanju z vami pripravimo ustrezno dokumentacijo, sestavimo prijavo blagovne znamke in spremljamo postopek prijave blagovne znamke ter vas o vsem sprotno obveščamo.